ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ +90 322 453 00 09 info@altinkoza.org.tr

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ADANA KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ADANA KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

2018

 

25. Uluslar arası Adana Film Festivali Adana Kısa Film Yarışması 22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.

 

İÇERİK:

 

Yarışma iki aşamalı yapılacaktır. İlk aşamada film ekipleri yarışmaya kısa film senaryoları ile başvuracaktır. Ön elemeyi geçen senaryonun sahibi ekipler Adana’da kısa film çekimi gerçekleştireceklerdir. İkinci aşamada, çekilen kısa filmler Seçici Kurul tarafından izlenecek ve ödül alacak filmler belirlenecektir.

 

AMAÇ:

 

• Türk ve Dünya Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,

• Adana’nın tanıtımına katkıda bulunmak.

 

KAPSAM :

 

Adana Kısa Film Yarışması, 22 – 30 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan 25. Uluslar arası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde yer alan kısa film ekiplerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.

 

FESTİVAL YÖNETİMİ

 

Karar Verme Yetkilisi

 

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

 

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 

 Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörlüğü aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon Birimleri

 

 Festival Direktörü

 Yardımcı Koordinatörlükler

 Hizmet grupları

 

Festival Yürütme Kurulu

 

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulur. Festival Direktörlüğü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.

• Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.

• Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşur.

 

Festival Direktörü

• Festival Direktörü, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu bilgisi dâhilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.

• Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.

 

• Festival Direktörü ’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Yürütme Kurulu’nda görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

 

Festival Danışma Kurulu

 

• Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür- sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından belirlenir.

 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

• 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.

• Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Direktörü, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.

• Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından kullanılır.

 

KATILIM KOŞULLARI:

 

1. Yarışmaya katılacak senaryoların özgün olmaları ( uyarlama olmamaları) gerekmektedir. Aksi durumda Uluslararası Adana Film Festivali hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü şahıslardan doğacak itirazlar eser sahibinin sorumluluğundadır.

2. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş, TC vatandaşı herkes katılabilir.

3. Senaryoların yapım açısından çekilebilir özelliklere sahip olması gerekmektedir.

4. Yarışma başvurusu, ekipler adına film çekimini gerçekleştirecek yönetmen tarafından yapılır.

5. Senaryo, filmi ekibi adına başvuran yönetmene ait olmak zorunda değildir ancak senaryo sahibi filmin yönetimini devrettiğine dair ıslak imzalı bir beyanı filmin yönetmenine vermek zorundadır.

6. Her yönetmen en fazla 1(bir) senaryo ile yarışmaya başvuruda bulunabilir.

7. Başvuru sahibinin senaryosu daha önce filme çekilmemiş olmalıdır.

8. Başka bir yarışmaya katılıp ödül alan senaryolar kabul edilmez.

9. Senaryolar 20 sayfayı, sinopsis 1 sayfayı geçmemelidir.

10. Kısa Film Senaryosu 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla Times New Roman yazı formatı ile

yazılmalı, 3 kopya halinde basılmalı, ayrıca Cd’ye de word veya PDF formatında kaydedilerek teslim edilmelidir.

11. İstenilen tüm belgelerle birlikte ‘Başvuru Formu’ doldurulup belirtilen adrese gönderilmeli.

12. Ödül dağıtımından sonra senaryonun daha önce başka bir yarışmada ödül aldığı ya da filme çekildiği saptanırsa ödül akçesi geri alınır.

13. Yarışma jürisi tarafından seçilen senaryo, filmin çekilmesi koşuluyla ödüllendirilecektir.

14. Senaryo filme alındıktan itibaren filmin festival kapsamındaki tüm yasal hakları festivale aittir.

15. Ön değerlendirmeyi geçen film ekibi kendi ekipmanları ile başvurusunu yaptıkları senaryonun çekimlerini Adana’da gerçekleştireceklerdir.

16. Yarışma için Adana merkezinde en az 2 mekânın film çekiminde kullanılması gerekmektedir.

17. 5.000 TL’lik yapım desteğinin 3.000 TL’si film çekimine başlarken( 14.08.2018), kalan tutar film çekilip teslim edildikten sonra (14.09.2018) verilecektir. Ödeme filmin yönetmenine yapılacaktır.

18. Film çekimini tamamlamayan yada çekilen filmi Festival Yönetimi’ne teslim etmeyen film ekipleri kendilerine verilen yapım desteğini geri ödemekle yükümlüdür.

19. Filmler dijital formatta mp4 formatında ve yüksek çözünürlükte DVD veya Flash Bellek içerisinde festival komitesine teslim edilmelidir.

20. Çekilen filmlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı ekibin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

21. Filmde yer alacak tüm görüntülerin projenin Resmi Zaman Dilimi (14 Ağustos – 14 Eylül 2018)

içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

 

22. Resmi Zaman diliminden önce aşağıda sıralan öğelerin yapılması halinde film ve ekibi yarışmadan diskalifiye olur, festival yönetimi tarafından verilen prodüksiyon ücreti yasal faizi ile birlikte hukuksal olarak talep edilir.

• Filmin çekimi

• Montaj

• Ses düzenlemesi

• Filme veya başka formata aktarım

 

 

Senaryo Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2018 Film Teslimi için Son Tarih: 14 Eylül 2018 DEĞERLENDİRME :

Değerlendirme iki aşamalı yapılacaktır:

 

Ön Değerlendirme:

 

• Üç kişiden oluşan ‘Ön Değerlendirme Kurulu’ yapacağı eleme sonucunda en az 10 en fazla 20 kısa film senaryosu seçecektir.

• Ön değerlendirme, 12.08.2018 tarihine kadar Festival Yönetimi’nin belirleyeceği yerde yapılır.

• Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

 

Son Değerlendirme :

 

• Ön jüri tarafından değerlendirmeye uygun bulunan kısa film senaryolarına 5.000 TL yapım desteği sağlanacaktır. Film çekimlerine ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra başlanılacaktır.

• Çekilen filmlerin 14 Eylül 2018 tarihinde mesai bitimine kadar Festival Yönetimine teslim edilmesi istenecektir.

• İkinci aşamada finale kalan ekiplerin çektiği filmlerin nihai değerlendirmesi beş kişilik ‘Seçici Kurul’ tarafından yapılacaktır.

• Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından belirlenir. 5 kişiden oluşur.

• Seçici Kurul’un kararları kesindir.

• Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı olmayan bir Festival Temsilcisi, Seçici Kurul’un film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilir.

 

ÖDÜLLER:

 

Filmlerin yönetmenlerine verilecek ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

 

1. Film 7.500,00 TL ve Ödül Plaketi

2. Film 5.000,00 TL ve Ödül Plaketi

3. Film 3.000,00 TL ve Ödül Plaketi

 

Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan özel ödül takdir edebilirler.

 

ÖDÜL ÖDEMELERĠ :

 

• Akçeli ödüller, filmin yönetmenine , en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.

• Yarışma bünyesinde çekilen filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

 

GÖSTERİM HAKKI :

 

• Festival Koordinatörlüğü, yarışma bünyesinde çekilen filmleri 2019 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Gösterimi yapılan filmlere gösterim bedeli ödenmez.

• Yarışma bünyesinde çekilen filmlerin festival programı içinde gösterimleri, orijinal formatları ne olursa olsun DvD veya Bluray formatında yapılır.

 

YÜRÜRLÜK:

 

1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetim Kurulu yetkilidir.

2. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 

BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

 

ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ / ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

 

Atatürk cad. Çınarlı mah. 61017 sk. Güven Apt. K:3 D:5-6 Seyhan / Adana

 

E-Posta: info@altinkoza.org.tr

 

www.adanafilmfestivali.org.tr

 

SPONSORLAR

Festival Sponsorları
"Sinemanın başarılı örneklerinin 25. kez ödüllendirileceği Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılacak tüm sinemaseverlere iyi seyirler dilerim..." HÜSEYİN SÖZLÜ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı